Welkom bij basisschool De Luchtballon!

Samen groeien!


"Samen groeien" is het hart van onze school, De Luchtballon.

We zijn betrokken bij onze leerlingen en ouders. In de Luchtballon zorgen we voor elkaar. We erkennen en vertrouwen elkaar in een sfeer van verbondenheid en openheid. We leggen daarbij de lat hoog en denken na wat het belangrijkste is voor élke leerling. Onze aandacht leggen we op taal en zetten onze leerlingen aan om de wereld om hen heen actief te onderzoeken.